Leiden

Foto door Reisreporter marjolijn

In deze historische nederzetting vind je de invloed van de Romeinen terug. Een ruïnestad met de grootste en best bewaarde haven uit de Romeinse tijd. Restanten van badhuizen, theaters, straten met veel zuilen en van een oud cirsus zijn hier te zien.

Informatie over Leiden

Beste foto's & tips van Leiden

'835221' door marjolijn '835221' door marjolijn

NederlandLeiden

NederlandLeiden

Japan in Leiden

marjolijn

Gisteren was een mooie lentemiddag, geknipt voor een bezoek aan de Hortus Botanicus in Leiden. Mijn eerste bezoek, ik was er eerder wel in de buurt, maar nooit tijd om de tuin in te gaan. Bijzonder vond ik de Von Siebold gedenktuin, een stukje Japan in Leiden, vooral met de bloeiende boom. Von Siebold was een in Duitsland geboren arts die in Batavia geneesheermajoor werd in het Nederlands Oost-Indische leger. Van daaruit werd hij in 1823 naar Deshima gestuurd met de opdracht informatie te verzamelen over Japan. Buitenlanders mochten Deshima niet verlaten, maar na het genezen van een invloedrijke lokale ambtenaar mocht hij een kleine kliniek buiten de handelspost openen en huisbezoeken afleggen bij Japanse zieken. Siebold richtte zich op het verzamelen van planten, dieren en zaden en allerlei gebruiksvoorwerpen en nam kunstenaars in dienst om dieren, voorwerpen en gebruiken op papier vast te leggen. De tuin is ontworpen door een Japanse architect, professor Nakamura. Als ik op de informatie van internet mag afgaan is de tuin ontworpen om het 400-jarig bestaan van de Hortus (in 1990) luister bij te zetten; in 2000 werd ook herdacht dat Japan en Nederland elkaar 400 jaar geleden voor het eerst ontmoetten met de stranding van het schip “De Liefde” op de Japanse kust. Mooi vind ik de omschrijving op de site van de Hortus van de rode muur: “Een rode stenen das beschermt als het ware de planten, het theehuis en het beeld van Von Siebold tegen mist en kou.” Voor de lezers onder ons, ik denk dat de arts uit het boek over Deshima van David Mitchell, De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet, geïnspireerd is door Von Siebold.

'835269' door marjolijn '835269' door marjolijn

NederlandLeiden

NederlandLeiden

Academiegebouw Leiden

marjolijn

De laatste uit een kleine serie uit de Hortus Botanicus in Leiden. Omlijst door een bloeiende boom zien we de toren van het Academiegebouw, het oudste gebouw van de Universiteit Leiden, nu vooral gebruikt voor afstudeerplechtigheden, promoties en oraties. Het gebouw is van 1516 en was aanvankelijk de kapel van een dominicanessenklooster. Vanaf 1581 is het in gebruik bij de universiteit, de oudste universiteit van Nederland (1575). De huidige karakteristieke toren is van 1670. Het bekendste vertrek van het Academiegebouw is waarschijnlijk het zogeheten Zweetkamertje. Hier wachtten vroeger examenkandidaten de uitslag van het examen af. Nog steeds zetten net afgestudeerden en zojuist gepromoveerden er hun handtekening op de muur, een ritueel dat ik vorig jaar nog heb mogen meemaken bij het afstuderen van een familielid.

'1048699' door baatjes '1048699' door baatjes

NederlandLeiden

NederlandLeiden

De Leidse Sphaera

baatjes

Vandaag een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum Boerhaave. In dit interessante museum, gewijd aan de wetenschap, vind je onder andere het oudste planetarium van Nederland: de Leidse Sphaera. Een aantal zal nu misschien denken: maar dat is toch het planetarium van Eise Eisinga? Nee dus, dat is het oudste nog werkende planetarium (ter wereld). Bij dit planetarium is men uitgegaan van het zonnestelsel volgens Copernicus: de aarde en andere planeten draaien om de zon. Naast dit planetarium vind je ook veel informatie over de geneeskunde in het museum. Zo vind je er een reconstructie van het Leids anatomisch theater. Veelvuldig gebruikt door Boerhaave om zijn studenten te onderwijzen. Maar je vindt er ook de eerste kunstnier en kun je je mening geven over etische vraagstukken.

Laat kaart zien