geervannesmeed

'1095767' door geervannesmeed '1095767' door geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Sluipwesp

geervannesmeed

Met verwondering zag ik op een blad een insect met een wel heel lange sprietantenne; een sluipwesp. Omdat ze zo beweeglijk was, viel het niet mee er een geslaagde foto van te maken. Na tig pogingen vond ik deze wel geslaagd. Vrouwelijke sluipwespen leggen hun eieren in larven van andere insecten die vaak verborgen zitten in planten, zieke bomen of onder de grond. Om deze insecten te bereiken, gebruiken ze een lange en slanke naaldachtige buis (de legboor) aan het uiteinde van hun achterlijf. Dit is om precies te zijn een Houtsluipwesp. De grootste sluipwespsoort. Alleen het lijf al is 35 mm. De legboor is langer dan hun lichaam. Deze wesp zoekt de larven op van wespen die in naaldhout voorkomen. Door het hout boort ze een gaatje (dit kan wel een half uur duren), prikt een houtwesplarve aan en legt er dan een eitje in. Het eitje vloeit als een druppel door het nauwe legboorkanaal. De larve ontwikkelt zich volledig ten koste van de houtwesplarve. Het blijkt dat ze deze holle legbuis in elke gewenste richting kunnen uitschuiven en bewegen door het uiteinde van de boor van vorm te veranderen. De legboor bestaat uit drie verschillende schuivende delen, die ze onafhankelijk van elkaar met de spieren in hun achterlijf in elke gewenste richting kunnen bewegen. Deze techniek heeft men bestudeerd en gebruikt men nu als model voor de ontwikkeling van stuurbare sondes voor medische toepassingen.

'1095717' door geervannesmeed '1095717' door geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Bunderbos

geervannesmeed

Kasteel Elsloo in Zuid-Limburg is een mooi startpunt voor een wandeling door het Bunderbos. Het is eigenlijk een serie bossen op de oostelijke helling van het Maasdal, langs het Julianakanaal. Het 50 ha. grote bosgebied tussen de Zuid-Limburgse plaatsjes Elsloo en Bunde, is een schitterend wandelgebied en strekt zich uit over een afstand van zo'n 5,5 km. Het is het steilste hellingbos van Nederland met hobbelige en kronkelende bospaadjes langs bronnen en heldere snelstromende beekjes. Plaatselijk komen er hoogteverschillen voor van 80 meter. Er zitten dan ook echte kuitenbijtertjes bij. Het bosgebied heeft men gelukkig vanwege dat reliëf nooit kunnen ontginnen ten behoeve van de landbouw of woningbouw. Samen met aangrenzend bosgebied vormt het Bunderbos een Natura 2000-gebied. Je treft er een voor Nederland bijzondere flora aan, zoals daslook, smalle sleutelbloem, salomonszegel, bosanemoon, eenbes, muskuskruid en reuzenpaardenstaart. In het bos bevindt zich ook één van Nederlands oudste dassenburchten en je kunt er met wat geluk de vuursalamander aantreffen.

'1095680' door geervannesmeed '1095680' door geervannesmeed

IndiaNew Delhi

IndiaNew Delhi

Bloemkoolcurry

geervannesmeed

Naast de prachtige Sikhtempel in Delhi ligt een enorme gaarkeuken. Deze is de hele dag opengesteld voor iedereen, ongeacht geloof, ras of afkomst. Hier laat men niemand in zijn eigen sop gaar koken en laat men daadwerkelijk zien dat een goede daad goud waard is. Men kan dit alles doen van de vele giften die de mensen geven (alle vrachtjes helpen) en met hulp van een grote groep vrijwilligers, die dagelijks in de bres springt om de maaltijd te bereiden. Zowel mannen als vrouwen. In groepen gaan de bezoekers binnen en krijgen een metalen bord met een eenvoudige vegetarische maaltijd. Voor vandaag staan Indiase aardappeltjes (Khatta Aloo) of aardappel met bloemkoolcurry (Aloo Gobi Mutter) op het menu zo te zien.

'1095516' door geervannesmeed '1095516' door geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Grote muur

geervannesmeed

Grote muur is een plantje uit de anjerfamilie. Niet dat die echt groot is, maar er zijn meerder muursoorten en binnen dat geslacht is het de soort met de grootste bloemen. De vijf 1-3 cm grote kroonbladen zijn tot het midden gespleten, waardoor het lijkt of ze 10 kroonblaadjes hebben. Daardoor worden ze nogal eens verkeerd gedetermineerd. Een plantje dat vanwege het formaat niet zo opvalt, maar in natuurlijke tuinen steeds vaker vanwege het prachtige bloemetje als een attractieve bodembedekker wordt gebruikt. Dit plantje wordt vaak verwisseld met de Akkerhoornbloem. Die lijkt er sprekend op, maar het verschil is met name te zien aan de blaadjes. Bij de Grote muur zijn die langer en lopen ze langzaam uit in een spitse bladtop. Bij de Akkerhoornbloem daarentegen is de bladtop meer afgerond. In Nederland vind je ze op de zandgronden, in Zuid-Limburg en langs de Maas en de Rijn met haar zijtakken. Ik vond deze aan de rand van het Bunderbos in het Zuid-Limburgse Elsloo.

'1095342' door geervannesmeed '1095342' door geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Morielje

geervannesmeed

Veel mensen denken bij paddenstoelen vooral aan het najaar, maar je kunt in ieder jaargetijde je hart ophalen aan paddenstoelen. Een aantal soorten verschijnen zelfs alleen in het voorjaar. Zo zijn april en mei echte morieljemaanden. Andere voorjaarspaddenstoelen zijn o.a. de Grote aderbekerzwam, de Voorjaarskluifzwam, de Voorjaarspronkridder en de Zadelzwam. Het zijn echte opruimers van dood organisch materiaal. Hou dus tussen de voorjaarsbloemetjes en vlinders ook je ogen eens open voor deze bijzonder groep van paddenstoelen. Op de foto zie je de Gewone morielje. Er is een grote variatie in kleur. Omdat zij van rijke grond houdt (zowel klei als zand), vind je Morieljes vooral in de duinen, langs de rivieren (m.n. de IJssel) en in Zuid-Limburg. Elders is de soort zeldzaam. Je vindt ze alleenstaand of in groepjes op wortels van bomen (iepen, essen, beuken) in velden, loof- en gemengde bossen, maar ook in parken en tuinen. Naast de cantharellen is de gewone morielje zo ongeveer de meest geliefde eetbare paddenstoel. Omdat ze zo geliefd is, staat ze ook op de Rode Lijst als kwetsbaar tot zeldzaam. Deze vond ik in het Zuid-Limburgse Elsloo. Zoals je ziet is de ei- of peervormige hoed erg onregelmatig en bestaat uit door ribben verbonden, diepe onregelmatige holtes. De latijnse naam voor deze paddenstoel is Morchella esculenta. Morchella betekent "verschrompeld, oud vrouwtje".

'1095150' door geervannesmeed '1095150' door geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Maretak

geervannesmeed

De Maretak staat op de Rode lijst van beschermde plantensoorten en zul je alleen maar aantreffen op plaatsen waar kalk in de bodem zit. Om die reden komt hij maar sporadisch voor in ons land, maar op sommige plaatsen in Zuid-Limburg vind je hem in soms grote getale. Dat is bijvoorbeeld het geval in het dorpje Elsloo, langs het Julianakanaal in de directe omgeving van Kasteel Elsloo. Maretak of Vogellijm is een bolvormige struik die altijd groen blijft. Het zijn halfparasieten, die hun water en mineralen aftappen van de vaten van de bomen waar ze op groeien. De gastheerbomen ondervinden daarbij geen last. In het vroege voorjaar, herfst en winter, als met name de populier geen blad heeft, kun je dit wonderlijk iets daar aanschouwen. De struiken bloeien in het vroege voorjaar en uit de vruchtbeginsels ontstaan witte bessen. Maretak met deze bessen erin kennen we als Mistletoe, die tijdens de Kersttijd in huis wordt opgehangen. De Maretak wordt ook wel Vogellijm genoemd vanwege de plakkerige bessen. Wanneer zo’n plakkerige bes met een zaad door een vogel op een geschikte gastheer is uitgepoept, of is afgezet doordat die bijvoorbeeld aan de snavel van een vogel was blijven plakken, weet na verloop van tijd de primaire wortel in het vaatweefsel van de gastheerboom binnen te dringen en kan zich ontwikkelen tot een struik met wel doorsnee van een halve meter.

'1094078' door geervannesmeed '1094078' door geervannesmeed

Sri Lanka

Sri Lanka

Oogsttijd

geervannesmeed

Tijdens onze reis van Negombo naar het Centrale hoogland, zagen we overal groepjes mensen op het land bezig met de verbouw of het oogsten van gewassen. Hier zien we de oogst van rijst. Niks machinaal, maar alles met de hand. Zwaar werk, want de gebruiker van een sikkel moet bij het werk diep bukken of soms zelfs knielen om goed te kunnen te maaien. Ik kan op de foto niet zien of de graanhalmen ook met de andere hand worden vastgehouden, of dat het met een pikhaak gebeurt. Zwaar werk in elk geval, vandaar dat de rug om de zoveel tijd gerecht moet worden en er regelmatig een rustpauze moet worden ingelast, zoals je ook op de foto kunt zien. De rijst wordt vooral voor binnenlands verbruik verbouwd; van het totale landbouwareaal wordt één derde in beslag genomen voor de rijstbouw. De verbouw ervan is echter kleinschalig (70% van de ca. 1,8 miljoen rijstboeren bezit minder dan een halve hectare rijstland), zodat import van rijst noodzakelijk blijft. Hoewel Sri Lanka steeds minder agrarisch is zijn er voor de arme boeren nauwelijks alternatieven.

'1093918' door geervannesmeed '1093918' door geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Driehoornmestkever

geervannesmeed

Dit zwarte vervaarlijk ogend monster, is een driehoornmestkever, of drietand. De traag bewegende kever is herkenbaar aan de drie horentjes op zijn halsschild, twee grote en een kleintje in het midden. Vandaar ook de naam. Vrouwtjes hebben kleinere uitsteeksels. Zo weet je dus dat dit een mannetje is. Deze kever, met een lengte van 12-20 mm. is een typische heidebewoner; ze kiezen het liefst open, zandige terreinen en met dennen en pijpenstrootje begroeide heidevelden. Ze zijn actief van september tot en met maart, dus ook in de winter. Je krijgt ze niet zo gauw te zien, maar in het begin van de lente als de temperatuur aangenaam is, komen ze toch regelmatig uit hun wel tot 2 meter diep gegraven holletje gekropen.

'1093177' door geervannesmeed '1093177' door geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Pokkenweer

geervannesmeed

Een wijziging van de tekst had tot gevolg dat de tekst wegviel. Vandaar geen tekst.........................

'1092434' door geervannesmeed '1092434' door geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Net neet

geervannesmeed

Het is al wat jaartjes geleden, dat ik actief deelnam aan het hele carnavalsgebeuren. Leeftijd hè!!!!!!!!!!!! Waar ik wel nog graag naar toe ga, is de prachtige Rogstaekersoptocht in mijn woonplaats. Prachtig te zien hoe de meestal jeugdige wagenbouwers het elk jaar weer klaar weten te spelen een kunstwerk te maken rond een bepaald thema en hoe de begeleidende groep zich uitslooft zodat de massaal toegestroomde toeschouwers dit met een (glim)lach weten te waarderen. Dit detail is van wagen, die op de tweede plaats eindigde en waarmee de Wausnauze net niet de Gouwe Rog wisten te winnen. "Uithuilen" en volgend jaar dus opnieuw proberen . Voor dit jaar is het weer gedaan.

'1092389' door geervannesmeed '1092389' door geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Boer zoekt vrouw

geervannesmeed

Deze man, die zich Pier van Thei van Mokum-Wullem noemde, had zijn dochters zo gek gekregen dat ze mee deden aan zijn act. Dat bleek achteraf gezien niet het meest dankbare klusje. Tenminste, dat vond ik, hoewel het wel op de lachspieren werkte. Ik dacht eerst dat het thema “mestoverschot” of iets dergelijks zou zijn, maar het bleek ”Boor zeuktj vraw” te zijn. Boer zoekt vrouw dus. Hier staan ze nog te wachten tot ze aan de beurt zijn. Pier van Thei ging tijdens de optocht met zijn mestkar op zoek naar een "vrouw" , maar die had zich goed onder de kunstig met hooi en pur gemaakte “mesthoop” verstopt. Af en toe gluurde ze wel vanonder de mesthoop wat rond, maar hij kon haar nergens vinden. Ze had zich te goed verstopt…………..

'1092353' door geervannesmeed '1092353' door geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Wausnauze

geervannesmeed

Carnavalsvereniging de "Wausnauze" is een groep jonge wagenbouwers uit Ittervoort, een dorp van nog geen 2000 inwoners gelegen tussen Weert en Roermond. De manier waarop de koppen gemaakt worden en alles alle kanten in beweegt en draait, is iets wat je eerder bij Brabantse wagenbouwers zou verwachten, maar het is dus een Limburgse groep. Het dialectwoord "waus" betekent mafkees, maar waar die "naus" voor staat, is voor mij niet duidelijk. Wel duidelijk is dat ze in 22 jaar hebben geleerd hoe ze schitterende grote wagens moeten bouwen. De ruim 20 meter lange creatie bestaat eigenlijk uit 2 wagens, die via een lange buis aan elkaar gekoppeld zijn (ze moeten tenslotte ook nog een bocht kunnen nemen). Je ziet hier dus maar de helft....... Op de buis hebben ze ook nog een grote pop weten te plaatsen. Hun thema voor dit jaar was: " in Al 2x11 jaor mét de hang in 't haor, ich kapp'er mej!"; al 22 jaar met de handen in het haar, ik kap er mee. Een beetje dubbel, want er wordt flink op los geknipt. Ondanks dat het een prachtige creatie is, wist de groep niet de eerste prijs te winnen. Geeft aan hoe hoog het niveau van de andere wagenbouwers was.

'1092219' door geervannesmeed '1092219' door geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Niks aan 't handje

geervannesmeed

Nee, hier is geen bom gevallen en er is ook geen ramp gebeurd………. Wat je hier ziet is het gevolg van de zogenaamde “vernatting” waar ik het bij de vorige foto over had. Aan verhoogde waterstanden zijn, zoals je hier ziet, “risico’s” verbonden.; bomen sterven af, hebben een verdorde kroon, want de wortels die constant in het water staan sterven af, breken af, of vallen om. Vooral dennen en sparren houden niet van natte voeten en lopen de grootste kans het loodje te leggen. Voor wie als doelstelling heeft de ontwikkeling van een natuurlijk bos te bewerkstelligen, bossen dus zoals we ze hier oorspronkelijk hadden, is dit echter geen probleem. Naaldbomen horen namelijk van origine niet thuis in ons land, maar zijn hier ooit geïntroduceerd, omdat we ze zo goed als productiehout konden/kunnen gebruiken. Door het verdwijnen van naaldbomen in natuurgebieden, krijgen onze “eigen” bomen zoals elzen, essen, eiken, berken en beuken de ruimte en de kans om een nieuwe generatie bos te starten.

'1092160' door geervannesmeed '1092160' door geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Vernatting

geervannesmeed

De warme zomer en geringe neerslag van het afgelopen jaar gaan voor veel problemen zorgen. Men spreekt van verdroging, met alle vervelende consequenties van dien. Gelukkig zijn hier de afgelopen jaren in de moerassige gebieden in mijn omgeving al maatregelen tegen genomen. Het water wordt langer vastgehouden door de aanleg van zogenaamde boerenstuwtjes en door sloten en slootjes af te dichten of te dempen. Door het nieuwe beleid wordt de afvoer van regen- en kwelwater zodoende vertraagd. Niet alleen in de moerassige gebieden, maar ook op de omringende weilanden, die hier en daar met ruigtes worden afgewisseld, is deze vernatting goed te zien. Het grasland functioneert als een soort van bufferzone tussen moerasgebied en akkerland.

'1091952' door geervannesmeed '1091952' door geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Een wereld van...vers

geervannesmeed

Vandaag leek het wel een echte lentedag. De vogels floten en er werd o.a. eksters waren al volop bezig met het bouwen van hun nest. Bloemen piepen eerder en steeds opzichtiger boven de grond uit. De zon scheen vandaag volop. Het was 16 graden en een heerlijke dag om er met de fiets op uit te trekken. Het is eigenlijk niet voor te stellen hoe het ook had kunnen zijn. Deze foto is van 24 februari 2013.

'1090957' door geervannesmeed '1090957' door geervannesmeed

ThailandBangkok

ThailandBangkok

Heremiet-arts Cheewak

geervannesmeed

Als je het Grote Paleis in Bangkok via poort 4 aan de westkant bezoekt, kom je allereerst in het prachtige Wat Phra Kaewcomplex. Het eerste dat je als bezoeker opmerkt ,is een bronzen beeld aan de achterkant van de Emerald tempel. Het is een mannetje dat relaxed op een rots zit met één opgetrokken knie. Een klein en eenvoudig beeld als je het vergelijkt met de reuzen beelden of yaksa’s die vlakbij staan, maar voor de Thai is dit beeldje veel belangrijker. Het is namelijk het beeld van Cheewaka Komarapach of Chivaka. Hij leefde als een kluizenaar, maar zou ook de lijfarts van boeddha zijn geweest. Hij wordt beschouwd als de vader van de traditionele Thaise kruidengeneeskunde en massage. De vijzel die voor hem staat is zijn symbool.

'1090507' door geervannesmeed '1090507' door geervannesmeed

Sri LankaSigirya

Sri LankaSigirya

Top van de Leeuwenrot

geervannesmeed

Na een pittige beklimming via smalle stalen trapjes, kom je boven op de top van de bijna 200 m hoge Leeuwenrots. Daar vind je nog de restanten van het paleis dat koning Kasyapa er liet bouwen. Hij regeerde over Anuradhapura tussen 477 en 495 na Chr. Hij maakte zich meester van de troon door zijn vader eerst gevangen te zetten en hem later te doden. Mogallan, zijn jongere halfbroer, vluchtte naar India. Angst voor vergelding bracht Kasyapa ertoe een paleis op de rots te bouwen. Zeven jaar na zijn troonsbestijging, betrok hij zijn prachtige paleis boven op de rots. Elf jaar later, daalde hij overmoedig van zijn onneembare vesting af voor een treffen met Mogallan, die uit India was teruggekeerd met een groot leger. Toen hij op het punt stond de strijd te verliezen, pleegde hij zelfmoord. Daarna is het paleis door niemand meer bewoond en vervallen tot een ruïne. De klim naar boven verliep uiterst moeizaam vanwege de grote drukte. Het was die dag namelijk Poya dag. Op deze feestdag van de volle maan heeft iedereen vrij en en dan is "Sigiriya" een leuk dagje uit. Het was het echter allemaal meer dan waard, want eenmaal boven werden we beloond met een schitterend uitzicht naar alle kanten over meren, jungle, velden en bergen.

'1090449' door geervannesmeed '1090449' door geervannesmeed

Sri LankaSigirya

Sri LankaSigirya

De tuinen van Sirigiy

geervannesmeed

Boven op de Leeuwenrots, “the heart and soul of Sri Lanka”, heb je een schitterend uitzicht op de omgeving van Sigiriya en de symetrische tuinen. Ze werden meer dan 1500 jaar geleden aangelegd en behoren tot de oudste aangelegde tuinen ter wereld. Ze bestaan uit drie hoofdelementen: waterpartijen, rotselementen en terrassen en zijn omgeven door muren en grachten. De waterpartijen omvatten ondergrondse hydraulische systemen en fonteinen, waarvan sommige nog tot op de dag van vandaag functioneren. Ze strekken zich uit in oost-westelijke richting. Als je die as volgt, zie je in de verte het grote Boeddhabeeld, dat bij de Kimbissa tempel staat. In de tijd dat ze werden gebouwd, werden ze niet alleen gebruikt om er te verpozen, maar waren vooral bedoeld om zich te kunnen verdedigen tegen potentiële aanvallers.

'1090227' door geervannesmeed '1090227' door geervannesmeed

Sri Lanka

Sri Lanka

Herinnering aan een..

geervannesmeed

Op het eind van onze rondreis door Sri Lanka toerden we vanuit Tissamahara naar onze laatste bestemming Hikkaduwa, om onze reis daar af te sluiten met nog 3 stranddagen. We schrijven juli 2008. We reden parallel aan de oceaan via onder andere plaatsjes als Hambantota, Dondra, Tangalla en Matara eerst naar Galle en vervolgens door naar Hikkaduwa. Overal zagen we nog overblijfselen van de tsunami van 26 december 2004. Men liet veel restanten die aan de ramp herinnerden, toen nog gewoon liggen; of men had niet het geld om de boel te herstellen, of het diende als een soort monument. Even voorbij de plaats Matara stopten we voor een pauze om de beentjes even te strekken en wat foto’s te maken van de zee en het mooie strand met de zo opvallend scheefstaande palmbomen. Ook hier zagen we een herinnering aan die verschrikkelijke ramp in de vorm van een half in de grond verscholen boot.

'1090205' door geervannesmeed '1090205' door geervannesmeed

Sri LankaAnuradhapura

Sri LankaAnuradhapura

Bloemenzee bij de Bo.

geervannesmeed

In Anuradhapura vind je één van de heiligste plekken van het land: de plek met de "Sacred Jaya Sri Maha Bodhi Tree". Het is een Ficus Religiosa (een vijgensoort) en één van de oudste bomen ter wereld. Deze is gegroeid uit een stekje van de originele Bo-boom in Bodgaya in India, onder welke Boeddha in zijn meditatie de toestand van verlichting zou hebben bereikt. Dit stekje is in het jaar 247 v. Chr door de Indiase keizer Ashoka geschonken aan Devanampiya Tissa, de eerste boeddhistische koning van Sri Lanka. Het is dus een boom van ruim 2200 jaar oud. Je kunt er niet dicht bij komen, want de boom is helemaal ommuurd. Duidelijk is te zien dat de zware takken gestut moeten worden, zodat ze niet afbreken. De plaats is zó heilig, dat je niet mag filmen en fotograferen in de directe omgeving van de boom. Overal zie je biddende en offerende gelovigen, die in de gebedshallen zorgen voor een ware bloemenzee en andere offergaven.

'1090149' door geervannesmeed '1090149' door geervannesmeed

Sri LankaZuid Sri Lanka

Sri LankaZuid Sri Lanka

Zeeschildpadjes

geervannesmeed

Tijdens ons bezoek aan Sri Lanka bezochten we in Bentota een schildpaddenboerderij. Hun doel is zoveel mogelijk jonge schildpadjes levend naar de zee te brengen. De waterschildpad dreigt namelijk uit te sterven. Vijf van de zeven soorten die er zijn, komen eieren leggen op de stranden van Sri Lanka. Slechts een klein percentage bereikt de zee levend, want veel gevaren liggen op de loer. Dan moet je o.a. denken aan natuurlijke vijanden als meeuwen, krabben en varanen, maar vooral door ingrijpen van de mens (voor het vlees, vet en het schild) en de milieuvervuiling, dreigt het mis te gaan met de zeeschildpad. Dáár wordt o.a. in Bentota wat tegen gedaan. De eieren worden verzameld door de plaatselijke bevolking. De boerderij betaalt Rs 500 voor 100 eieren (tenminste in 2008). De verzamelde eieren worden in een grote omheinde zandbak herbegraven, met een bordje met soort en datum erbij. Als de jonge schildpadjes uit het zand klimmen, worden ze in grote betonnen waterbakken gezet, waar ze een dag of drie blijven. Schitterend om te zien. Ze lijken de eerste dagen wel doorzichtig, zeker als het zonlicht er op valt. Na die 3 dagen worden ze in het donker in emmertjes naar de zee gebracht en uitgezet. Er dreigen uiteraard nog steeds gevaren voor deze jonge beestjes, maar de zorg van de mens houdt hier op.

'1090032' door geervannesmeed '1090032' door geervannesmeed

Sri LankaSigirya

Sri LankaSigirya

Leeuwenrots

geervannesmeed

De tekst is na een kleine aanpassing helaas verdwenen.. Kan ik niet meer veranderen

'1089970' door geervannesmeed '1089970' door geervannesmeed

ChinaBeijing

ChinaBeijing

Cloisonné

geervannesmeed

Cloisonné is een techniek van emailleren. Tijdens de Yuandynastie (1279-1368) werd die in China geïntroduceerd; China dreef handel met het Nabije Oosten en het Oost-Romeinse rijk (Byzantijns Imperium) , waar zij in contact kwamen met de techniek van het cloisonné. Tegenwoordig is China het belangrijkste productieland. In Beijing kun je een bezoek brengen aan de “North suburb industrial art factory”, een bekende cloisonné fabriek. Tijdens een interessante rondleiding wordt uitgelegd hoe de cloisonné vazen, kralen, kommen, schalen, maar ook prachtige mens- en dierfiguren worden vervaardigd.. Op een koperen voorwerp worden eerst koperen draadjes en figuurtjes volgens een bepaald patroon “gelijmd”, zodat vakjes (de cloisons) ontstaan. Een secuur en arbeidsintensief werkje. De vakjes worden daarna met email opgevuld. Dat is op deze foto te zien,. Omdat dit uiterst geconcentreerd moet gebeuren, was het muisstil in het atelier. Na droging wordt het voorwerp gebakken.

'1089810' door geervannesmeed '1089810' door geervannesmeed

NederlandLimburg

NederlandLimburg

Wild zwijn

geervannesmeed

Buiten de Veluwe en de Meinweg geldt voor het wilde zwijn het zogenaamde nulstandbeleid. Daarbuiten horen ze niet en worden ze dus afgeschoten. De afgelopen decennia komen er echter steeds meer wilde zwijnen voor buiten deze natuurgebieden. Nu het namelijk steeds beter gaat met de natuur, gaan ze steeds veelvuldiger de Duitse en Belgische grens over en we vinden ze dan ook intussen in steeds grotere aantallen in grote delen van Nederland. Tja, hoe weten die beesten nou waar ze wel of niet mogen komen? Niemand kan het ze vertellen!!! Hoewel wilde zwijnen van oudsher gewoon in Nederland thuis horen en met hun gewroet en gezoel bijdragen aan een rijke, gevarieerde natuur, lijkt een toekomst in ons druk bevolkte landje niet gemakkelijk te gaan worden, zo niet onmogelijk te zijn. Om aan hun eten zoals wortels, keverlarven of voedselvoorraden van muizen te komen , wroeten ze met hun gevoelige neus in de grond. Zo ontstaan kale plekken, waardoor allerlei kruiden, struiken en bomen kunnen kiemen. Anders is het als ze buiten die gebieden komen. In landbouwgebieden en tuinen kunnen ze met hun gewroet namelijk voor flinke schade zorgen. We zullen ze dus meer ruimte moeten geven in natuurgebieden. Zowel in bestaande oudere natuurgebieden als nieuwe natuur (bijvoorbeeld in de uiterwaarden) . Deze natuurgebieden moeten dan wel voldoende robuust zijn en de juiste eigenschappen hebben (onder andere de aanwezigheid van voldoende bos en voedsel), om als kerngebied voor het wild zwijn te kunnen fungeren. Daarvoor moet (zo heeft men berekend) minimaal 2.000 hectare als minimumoppervlak aangehouden worden. In ons dichtbevolkte landje valt dat niet mee. De verantwoordelijkheid voor het nulstandbeleid ligt bij de provincies, maar die zeggen dat ze dat in de praktijk niet meer kunnen handhaven. Hoewel er bijvoorbeeld het afgelopen seizoen in Limburg meer dan 700 zwijnen werden afgeschoten, lijkt het op dweilen met de kraan open………….. .